TAM ĐỒ

 
Tam đồ cũng còn gọi là tam ác đạo nghĩa là ba đường dữ, ba đường ác lụy, chúng sinh do tạo ác nghiệp
 
Nên chiêu cảm quả báo rơi vào ba chốn này :
 
1. Hỏa đồ : Hồn bị đọa địa ngục thấy mình bị lửa cháy nung đốt một cách mãnh liệt.
 
2. Huyết đồ : Hồn đầu thai làm súc sinh, bị người ta đâm họng để ăn thịt, hoặc chúng nó bị cấu xé ăn thịt lẫn nhau, máu chảy lai láng.
 
3. Đạo đồ : Hồn ở trong cảnh ngạ quỷ (ma đói) luôn bị sử đối khát lại còn bị đao, kiếm…. chém giết liên miên khốn khổ vô cùng.
 
Kinh vô lượng thọ viết : những ai ở trong cảnh Tam đồ, bị các khổ bức bách, nhưng nếu nhìn thấy ánh sáng quang minh của Đức Phật  A Di Đà thì liền được nghỉ ngơi, không bị khổ não nữa. Tới chừng qua đời thì được giải thoát khỏi Tam đồ ấy.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí