Rate this post

Nhạc Thiền Dưỡng Sinh Cấp 2


Quý vị hãy download bản nhạc thiền mp3 cấp 2 để sử dụng cho việc luyện tập và chữa bệnh tật của mình. #NhacThien tại địa chỉ nhạc thiền dưỡng sinh cấp 1
Ngồi thiền dưỡng sinh bao lâu thì tốt? Quý vị có nhu cầu luyện tập để duy trì tốc độ quay của luân xa cần tập tối thiểu 30 phút một ngày. Quý vị cần tập thiền đẩy lùi bệnh tật nên thiền từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi mỗi ngày.
Để được hướng dẫn tập thiền dưỡng sinh chữa bệnh bài bản, an toàn, và nhanh chóng, quý vị hãy liên hệ với Bộ môn Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam, được quyết định thành lập năm 1997, thuộc Liên hiệp hội UNESCO Viet Nam – VFUA, mỗi người bước vào tập luyện đều cảm nhận sức khỏe được cải thiện một cách rõ rệt, giảm stress, căng thẳng, đầu óc sáng suốt, khỏi mất ngủ, lao động và học tập có hiệu quả… Mỗi một thời đại đều có những phát kiến của con người thể hiện khả năng của thời đại đó. Vào một phần tư cuối thế kỷ XX, nhân loại đã phát triển mộtphương pháp dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học, trong đó phải kể đến Tiến sĩ Đasira Narađa (1848-1924) người Sri Lanka, đã có công lớn trong việc sử dụng năng lượng sinh học thiền dưỡng sinh phòng bệnh và chữa bệnh. Đây là phương pháp bổ sung cho y học hiện đại, dựa trên lý thuyết của hệ thống kinh lạc. Ở Việt Nam , trường sinh học dưỡng sinh (năng lượng sinh học hay thiền dưỡng sinh) được phổ biến từ nhiều năm và có tác dụng rất lớn trong đời sống xã hội, đã làm thay đổi cách nhìn nhận các hiện tượng kỳ lạ của con người từ chỗ sai lệch trở nên khoa học và đúng đắn hơn. Hiện nay, ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có những trung tâm, các câu lạc bộ nghiên cứu hướng dẫn ứng dụng năng lượng sinh học thiền dưỡng sinh chữa bệnh. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy các phong trào luyện tập dưỡng sinh phòng bệnh, tăng cường sức khỏe trong cộng đồng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mọi người; không phân biệt nam nữ, già trẻ, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn và địa vị xã hội.

Trưởng bộ môn hiện tại là thầy Nguyễn Đỗ Hùng.

Đến với lớp học Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Viêt Nam, quý vị sẽ được: 📚 Tìm hiểu về bản chất năng lượng sinh học ☸ Cân bằng hệ thống luân xa trên mạch đốc để tăng khả năng thu nhận năng lượng dương 🧘 Tập thu và sử dụng năng lượng vào mục đích dưỡng sinh 🏥 Hiểu về nguồn gốc bệnh tật theo lý thuyết của Trường Sinh Học Dưỡng Sinh để sử dụng năng lượng sinh học chữa bệnh cho mình và điều chỉnh bệnh cho người khác. 🎁 Ngoài ra, các giảng huấn của bộ môn Thiền Dưỡng Sinh cũng sẽ hỗ trợ quý vị xử lý những vấn đề mà học viên cấp 1 chưa đủ khả năng tự giải quyết. #ThienDuongSinh #ThienChuaBenh

Hãy truy cập trang web chính thức của bộ môn Thiền Dưỡng Sinh để tìm hiểu thêm Nhạc Thiền Tịnh Tâm

Thiền, bản chất không phải là một triết học, không phải là một tín ngưỡng, một tôn giáo; mà là một kinh nghiệm trực tiếp đòi hỏi ta phải thâm nhập bằng cả con người mình.

Quý vị hãy download bản nhạc thiền mp3 cấp 2 để sử dụng cho việc luyện tập và chữa bệnh tật của mình. #NhacThien tại địa chỉ nhạc thiền dưỡng sinh cấp 1
Ngồi thiền dưỡng sinh bao lâu thì tốt? Quý vị có nhu cầu luyện tập để duy trì tốc độ quay của luân xa cần tập tối thiểu 30 phút một ngày. Quý vị cần tập thiền đẩy lùi bệnh tật nên thiền từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi mỗi ngày.
Để được hướng dẫn tập thiền dưỡng sinh chữa bệnh bài bản, an toàn, và nhanh chóng, quý vị hãy liên hệ với Bộ môn Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam, được quyết định thành lập năm 1997, thuộc Liên hiệp hội UNESCO Viet Nam – VFUA, mỗi người bước vào tập luyện đều cảm nhận sức khỏe được cải thiện một cách rõ rệt, giảm stress, căng thẳng, đầu óc sáng suốt, khỏi mất ngủ, lao động và học tập có hiệu quả… Mỗi một thời đại đều có những phát kiến của con người thể hiện khả năng của thời đại đó. Vào một phần tư cuối thế kỷ XX, nhân loại đã phát triển mộtphương pháp dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học, trong đó phải kể đến Tiến sĩ Đasira Narađa (1848-1924) người Sri Lanka, đã có công lớn trong việc sử dụng năng lượng sinh học thiền dưỡng sinh phòng bệnh và chữa bệnh. Đây là phương pháp bổ sung cho y học hiện đại, dựa trên lý thuyết của hệ thống kinh lạc. Ở Việt Nam , trường sinh học dưỡng sinh (năng lượng sinh học hay thiền dưỡng sinh) được phổ biến từ nhiều năm và có tác dụng rất lớn trong đời sống xã hội, đã làm thay đổi cách nhìn nhận các hiện tượng kỳ lạ của con người từ chỗ sai lệch trở nên khoa học và đúng đắn hơn. Hiện nay, ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có những trung tâm, các câu lạc bộ nghiên cứu hướng dẫn ứng dụng năng lượng sinh học thiền dưỡng sinh chữa bệnh. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy các phong trào luyện tập dưỡng sinh phòng bệnh, tăng cường sức khỏe trong cộng đồng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mọi người; không phân biệt nam nữ, già trẻ, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn và địa vị xã hội.

Trưởng bộ môn hiện tại là thầy Nguyễn Đỗ Hùng.

Đến với lớp học Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Viêt Nam, quý vị sẽ được: 📚 Tìm hiểu về bản chất năng lượng sinh học ☸ Cân bằng hệ thống luân xa trên mạch đốc để tăng khả năng thu nhận năng lượng dương 🧘 Tập thu và sử dụng năng lượng vào mục đích dưỡng sinh 🏥 Hiểu về nguồn gốc bệnh tật theo lý thuyết của Trường Sinh Học Dưỡng Sinh để sử dụng năng lượng sinh học chữa bệnh cho mình và điều chỉnh bệnh cho người khác. 🎁 Ngoài ra, các giảng huấn của bộ môn Thiền Dưỡng Sinh cũng sẽ hỗ trợ quý vị xử lý những vấn đề mà học viên cấp 1 chưa đủ khả năng tự giải quyết. #ThienDuongSinh #ThienChuaBenh

Hãy truy cập trang web chính thức của bộ môn Thiền Dưỡng Sinh để tìm hiểu thêm Nhạc Thiền Tịnh Tâm

Thiền, bản chất không phải là một triết học, không phải là một tín ngưỡng, một tôn giáo; mà là một kinh nghiệm trực tiếp đòi hỏi ta phải thâm nhập bằng cả con người mình.

Nguồn: https://quangcaovietbac.vn/

Xem thêm các bài viết về In ấn, Quảng cáo tại: https://quangcaovietbac.vn/tin-tuc/blog-in-an