In ấn

In ấn

In Thiệp không chỉ là món quà để bày tỏ sự trân trọng, tình cảm đối với người nhận, tấm thiệp còn trở thành nét văn hoá trong kinh doanh. Thông qua tấm thiệp nhỏ bé này tổ chức, doanh nghiệp có thể truyền tải...

Xem thêm >>>

Thiết kế

Thiết kế

In Thiệp không chỉ là món quà để bày tỏ sự trân trọng, tình cảm đối với người nhận, tấm thiệp còn trở thành nét văn hoá trong kinh doanh. Thông qua tấm thiệp nhỏ bé này tổ chức, doanh nghiệp có thể truyền tải...

Xem thêm >>>

Thi công quảng cáo

Thi công quảng cáo

In Thiệp không chỉ là món quà để bày tỏ sự trân trọng, tình cảm đối với người nhận, tấm thiệp còn trở thành nét văn hoá trong kinh doanh. Thông qua tấm thiệp nhỏ bé này tổ chức, doanh nghiệp có thể truyền tải...

Xem thêm >>>

Thiết bị quảng cáo

Thiết bị quảng cáo

In Thiệp không chỉ là món quà để bày tỏ sự trân trọng, tình cảm đối với người nhận, tấm thiệp còn trở thành nét văn hoá trong kinh doanh. Thông qua tấm thiệp nhỏ bé này tổ chức, doanh nghiệp có thể truyền tải...

Xem thêm >>>

Giới thiệu

Trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển Công CP Xây dựng & Thương mại Việt Bắc đã có những bước phát triển không ngừng trong việc sản xuất các sản phẩm cơ khí, thi công quảng cáo và cung cấp các dịch vụ về in ấn. Công CP Xây dựng & Thương mại Việt Bắc được thành lập theo quyết định số do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Tại sao lại là chúng tôi

Khách hàng

  • Khách hàng
  • Khách hàng
  • Khách hàng
  • Khách hàng
  • Khách hàng
  • Khách hàng
  • Khách hàng
  • Khách hàng